Se enxergamos longe é
porque estamos sobre ombros de gigantes.